БІЗНЕС ПЛАНУВАННЯ

БІЗНЕС ПЛАНУВАННЯ

 

Фахівці “Національної компанії “Укрбізнеспроект” надають послуги з 

бізнеспланування.

Бізнес-план - це форма експертної оцінки доцільності та ефективності 

здійснення тієї або іншої підприємницької ідеї.

Бізнеспланування  розкриває усі сторони майбутнього комерційного 

проекту та дозволяє передбачати заходи щодо реалізації нової ідеї, 

визначати необхідне фінансове забезпечення і отримання певного зиску.