АЗС, СТО

Склад комплексного робочого проекту на будівництво автозаправних станцій:

1. Загальна пояснювальна записка.

2. Архітектурно-будівельні  рішення. 

3. Технологічні комунікоції.      

4. Опалення, вентиляція та кондиціювання.

5. Водопровід та каналізація.

6. Електротехнічні рішення.

7. Автоматизація.

8. Зв’язок та сигналізація.

9. Генеральний план.

10. Проект організації будівництва.

11. Кошторисна документація.

12. Оцінка впливу на навколишнє середовище.

Проект розробляється відповідно до вимог пожежної, санітарної, екологічної та будівельно-нормативної документації.